امروز پنج شنبه, 30 آبان 1398 - Thu 11 21 2019

منو


بعضی آداب وشرایط جهت علوم غریبه

  • نوشته شده توسط مدیر
  • دسته: ذکرهای مخصوص
  • بازدید: 11939

شرایط لازم برای عمل به دستورات ذکر از طریق شرعی و طلسمی و وفقی و…
  تمام این شرایط بسته به نوع دستورات تغییر میکند اما برای همه  دستورات لازم است

۱:اذن استاد( استاد کسی است که عاملیت ذکر یا تسخیر یا… مورد نظر را
داشته باشد و بتواند کار  مادی انجام دهد در باب علوم غریبه یا جفر ودر
باب ذکر های شرعی حتما دورهء توحید را گذرانده باشد و بر مبنای حدیث موثق
اجازهء ذکر دهد  نه این که بگوید من اثر دیدم همین واگر استاد تسخیرات
است حتما باید بتواند نامهء در بسته را در جیب شما بخواند  این حداقل
نیروی تسخیرات است) البته خودش باید مجاز به انتقال حکم به دیگری باشد
والا حتی اگر این نیرو را هم داشته باشد مهم نیست چون نمی تواند منتقل
کند

۲:استقبال قبله یا پشت نمودن به قبله (بسته به نوع دعوت)

۳: رعایت جنس مخصوص لباس

۴: و رنگ لباس

۵:نوع نشستن یا ایستادن

۶:استعمال عطر مناسب برای ذکر مناسب

۷:مسواک زدن

۸:ترک حیوانی برای اعمال غریبه

۹: روزه بسته به نوع عمل

۱۰:خود مکان مثلا برای اعمال جلالی در قصابی یا…و برای اعمال شرعی مشاهد مشرفه

۱۱:تغسیل

۱۲:تقصیر کردن یا عدم مطلق(مثل نا خن گرفتن یا…)

۱۳:حلق لحیه(اصلاح صور ت یا عدم آن)

۱۴:زیر انداز مکان(مثلا در بعضی اعمال باید خاک باشد  یا در آب و مجاز به
اجزاء حیوانات نیست مثل فرش)

۱۵:تقلیل غذا

۱۶:تقلیل خواب

۱۷:تقلیل تکلم در بعضی از دستورات عدم تکلم

۱۸:نپرداختن به هیچ کاری مگر بعد از اتمام ذکر

۱۹:نرسیدن صدای انسان و حیوان(خصوصا سگ) به مکان مورد نظر

۲۰:عدم داشتن همسایه

۲۱:حتما زیر پای انسان نباید خالی باشد مثل آپارتمان خصو صا در تسخیرات

۲۲:طریقهء گرداندن تسبیح(اگر بسمت خود باشد خواص یا معایب به خودش بر میگردد)

۲۳:طریقهء حرکت انگشت بر روی تسبیح(بین کدام انگشتها بگردد)

۲۴:جنس تسبیح(موافق با طالع فرد یا نوع ذکر باشد اگر شرعی است مثلا تربت باشد)

۲۵:لحن کلام اگر عربیست با مخارج حروف باشد اگر عبری است دقیقا عبری نه ترجمه

۲۶:دقیق بودن تعداد حتی یکی کم یا زیاد نباشدمگر در اذکار بی عدد

۲۷:نوع تنفس در بعضی اذ کار مثل یا الله یا هو

۲۸:در اتاق هیچ صورت یا مجسمه یا عکس یادعا یا … نباشد

۲۹:بخورات که از مهمترین ادوات ذکر در تمام موارد هست

۳۰:با تمر کز و حوصله گفتن ذکر

۳۱:با توجه به نیت و تجسم  که تجسم نیت در مسایل علو می است در کشیدن اوفاق باید

۳۲:اگر مربع است مربع ماکامل باشد و اگر هر شکل دیگر است دقیق باشد

۳۳:کاغذ یا شیء مورد نظر مستعمل یا سوراخ یا پاره نباشد

۳۴:در ملاء عام انجام نشود

بقیه عمومیه

۳۵:قلم مورد نظر برای نوشتن مستعمل نباشد

۳۶:رنگ آن مهم است

۳۷:جنس آن مهم است

۳۸:نوع جوهر آن مهم است مثلا ممکنه سورنجان مصری باشه

۳۹:در او فاق جهت خطوط مهمه

۴۰:در اوفاق ترتیب پر کردن مهمه

۴۱:برای تمام اعمال غریبه حتما حتما باید عزیمه هم خوانده بشه هم نوشته بشه

۴۲:اگر بناست دفن بشه در جایی همطبع خودش باید باشه

۴۳:جنس غذا موقع افطار مهمه مثلا خمسهء محللهء مکروهه نباشه (بسته به نوع
ذکر مثل سیر  پیاز و گوشت گوساله و تخم مرغ و پنیر)

۴۴:با بعضی نوشته ها افطار بشه

۴۵:چشمها باز یابسته  بنا به نوع ذکر

۴۶:دوخته بودن یا نبو دن لباس

۴۷:بالای سر آسمان باشه یا سقف(بنا به نوع ذکر)

۴۸:توبه از گناه (برای اعمال شرعی و ذکر ها بجزذکر برای بندهءموکلینشدن)

۴۹:حلیت طلبیدن از ذوی الحقوقین

۵۰:مشخص شدن ایام ریاضت برای آماده شدن

۵۱:وایام تتریض(خلوت نشستن)

۵۲:مشخص شدن علایم مدت ذکر مثلا در روز ۱۸ چه می شود

۵۳:حضور یا حمایت استاد بصورت کلی

۵۴:حضور خادمی که لوازم شما را در بیرون تهیه کند و پشت در اتاق گذاشته و
برود بدون کلامی صحبت

۵۵:نوع چوب برای ذغال بخورات مثلا چوب گز برای نوعی تسخیر

۵۶:متوجه بودن به نماد دعوت مثلا نوشتهء ذکر مورد نظر یا…

این ها عمومی ها هستند اما  خصوصی ترها

۵۷:روز هفتهء مناسب مثلا جمعه

۵۸:روز ماه مناسب مثلا ۵ شنبه اول ماه

۵۹:رعایت ساعت نجومی سنتی مثلا روز جمعه اولین ساعت بعد از طلوع که متعلق
به زهره است

۶۰:رصد آسمان بر اساس اعتدالین

۶۱:رصد ستارگان بر اساس رصد حقیقی که خیلی خیلی مهم تره

۶۲:رصد طالع مناسب براساس نقاط اعتدال

۶۳:یا رصد حقیقی

۶۴:محاسبهء بقیهء ۸۸ صور فلکی مثل قنطورس نزدیک

۶۵:پنجاه و چهار شرط محاسبهء قمر درمنازل و… مثلا در سماک و…

۶۶:بلند گفتن یا آرام گفتن ذکر

۶۷:قربانی  برای نوع عمل مثلا در طلسمات برای زحل غراب است

۶۸:دادن زکات عددی مثلا یک سوره ۱۷۵۲۶ بار باید خوانده شود تا عاملیت
حاصل شود قبل از خواندن و هر عملی اینها بسیار مهمند

۶۹:اعوذ بالله… و بسم الله الر…و تعدادی صلوات

۷۰:دعای تحمید خدا وند

۷۱:صلوات خاص به حضرات معصومین و پیامبران

۷۲:صلواتی مخصوص به حملهء عرش

۷۳:دعا ی مهمی برای موفقیت

۷۴:آخر  دعوت باز هم صلوات   البته بسته به نوع دعوت دارد

۷۵:صدقهء مخصوص نوع ذکر

۷۶:انصراف عمار مکان(ساکنین مکان با بخشی از عزیمت برهتیه و ار قاش و
بخشی از سورهء جمعه و اذا زلزلت)

۷۷:کشیدن حصار و مندل(نوعی خطوط رسم شده همراه با آیات برای دفع خطر یا رجعت)

۷۸:نوشتن اسماء یا طلسمات در ارکان مندل

۷۹:کوبیدن کاردها در ۴ رکن مندل طوری که تیزی آنها رو به بیرون باشد

۸۰:قرار دادن ۴ در وازه برای خروج از مندل

۸۱:همراه داشتن حربه ای مطلسم با خود در مندل

۸۲:بیرون نیامدن از مندل مگر به ضرورت بنا به دستور نوع ذکر

۸۳:سعی کنید زیر انداز نداشته باشید و خط فراخ باشد که بتونید در همونجا
بخوابید اگر بدن یا لبس بیرون بیاد از همو نجا شمارو بیرون میکشند

۸۴:حمل احراز مهم خصوصا قرثیا

۸۶:در باب ملایکه با خشوع و در باب جنها باصدای محکم خوانده شوند

۸۷:نترسیدن موقع حضور و تظاهرات وحشتناک آنها جهت کشتن شما و.. هر گاه
اینطوری شد سرتون رو پایین بیارید و بلند تر عزایم را بخونید

۸۸:بعد از مندل بخور بسو زونید

۸۹:هر روز در یک وقت معین بخونید

۹۰:و مکان معین

۹۱:باز گرداندن ارواح عمار مکان هر روز بعد از اتمام ذکر

۹۲:در باب اسماء شرعی جفری و… بجز بعضی تسخیرات  ۷ دوره دعوت هفتگانهء
حروف   که یکی از آنها عمل به مدار حروف است و… حا لا  مسایل مهم قبل از
خواندن ذکر و … تذکر :بخورات حتما اصل باشند مثلا عنبر  روغن نیمه جامدی
است که از شکم نهنگ میگیرند وقیمت یک نخودش ۵۰۰- ۶۰۰ هزار تونه

۹۳:عزیمت فصل

۹۴:عزیمت ماه قمری

۹۵:طلسم ماه قمری

۹۶:طلسم روز قمری

۹۷:استنزالملایکهء روز

۹۸: انتشار آنها برای موضوع خاص

۹۹:استنزال ملوک الارض

۱۰۰:انتشار ملوک الارض برای کار خاص خودتان

۱۰۱:همراه با بخورات آن روز و طلسم هفتگی

۱۰۲:طلسم یا حروف روز مورد نظر

۱۰۳: حالا تازه میتونید ذکر خودتونو بگین

۱۰۴:در انتها باید حکم مادی گرفته بشه با قرار های خاص  در حضور فزیکی
کامل نه تخیل بعد از رفتن موکلین باید لوح یا حکم آنها باقی بمونه

۱۰۵:در مورد مندل جنسی که با آن مندل را میکشید مهمه  مثلا کارد یا میله

۱۰۶:استفاده از علمی که برآن طلسم نقش شده و کوبیدن آن در خط ما دون کارد ها

۱۰۷:تکرار نکردن اسماء بطور هزل وشوخی نکردن با آنها بعد از ختم

۱۰۸:عدول نکردن از قراری که با آنها میگذارید

۱۰۹:در اسماء الهی استفاده از یا ی ندا معمولا باید با طلب حاجت باشد در
غیر اینصورت از المعرف استفاده میشود مثل الوهاب باز اگر چیزی یادم اومد
مینویسم  اگر سوال داشتید بپرسید   ببینم  اصلا میفهمید چیگفتم ؟ اگر
بفهمید میبینید این استاد نما هاتون همشون شارلاتانن و  هیچکدوم از اینا
رو بلد نیستن منتظر سوا لاتونم بشرطی که عادلانه قضاوت کنین در ضمن اگر
استاد خوب که من بهش میگم استا دو پیدا کردین بیش از ۵۰ درصد راه رو
رفتین وهمون یک شرط بالای ۸۰ درصد کارتونه   همهی اینا میشه ۲۰ درصد پس
استادو پیداکنین که لا اقل اینا رو بفهمه اینارو فراموش کرده بودم

۱۱۰:برای بعضی اذکار دستها تا مرفق آرنج بالا می آد برای بعضی کوتاه
وبرای بعضی تا انتها دستها بسمت آسمان کشیده میشود

۱۱۱:برای طلب کف دستها روبه آسمان وبرای تعذیب کف دستها رو به زمین

۱۱۲:برای هر عمل حمل انگشتر یا نگین مناسب با آن عمل

۱۱۳:اگر کار اوفاقی است معمو لا جسد لوح باید با اسماء نوشته شود

۱۱۴:اول باید معنی حقیقی اسماء چه فارسی چه عربی چه عبری یا سریانی
رابداند و یا به معنی توجه کند یا در مقابل خود  در ذهن آن را با نوشته
ای متناسب با نوع کار ترسیم یا استنشاق کند مثلا برای ذکر آهیاشرا هیا
ادنای اصباوث ال شددای    این ها را نوری تصور کند که در ظلمات ظا هر می
شود و آن نور وارد جسم او میشود و آن را هم روشن میکند.

۱۱۵:گاهی موقع ذکر باید اشا راتی با دست داشته باشد مثلا برای احضا رات
با انگشت سبابه به زمین بزند یا با تر کهء انار یا طرفاءیا کارد  به زمین
ضربه بزند

۱۱۶:جمع و باز کردن انگشتان یا شمددن ولمس بند های انگشتان در بعضی اذکار
مثلا برا ی کار گشایی از  انگشت بزرگ دست چپ میبندند و از همان ،مشت را
باز میکنند  ویا برای گره زدن آنها را محکم میبندند

۱۱۷:دمیدن به بخو رات یا زه کمان یا حبس نفس بعلت موضوع ذکر که دهها طریق دارد

۱۱۸:آزار نرساندن به هیچ مو جودی در طول مدت ذکر مگر قربانی

۱۱۹:جا بجا نشدن زیاد در مو قع ذکر تا انتها

۱۲۰:نیاز یا زکوات دیگر که این عبارتست از تصدق مثلا طلسم منقوش به آرد
یا شیر برنج  به فقرا یا ریختنش دردریا

۱۲۱:با قضا شدن یک نماز در بعضی اذکار کل ختم باطل میشود

۱۲۲:وزن لوح در طلسمات و او فاق و وزن بخورات باید مرا عات شود

۱۲۳:کو کبی که مر بوط به عمل است حتی الامکان  در اسمان روءیت شود نه تحت
الارض باشد

۱۲۴:غلط یا سهوی در دعوت ایجاد نشود

۱۲۵:دعوت موکلین ساعات روزو شب جهت کمک مثلا نام مو کل سا عت اول روز  یانف است

۱۲۶:ادعیه و اذکار خاص مو قع قطع زدن قلم برای نوشتن(بنا به نوع عمل)

۱۲۷:کف مکان در تسخیرات وهر نوع دعوت موکلیت حتما از خاک باشد

۱۲۸:رنگ دیوار ها و جنس آن مهمه مثلا در دعوت قمر باید گچی باشد

۱۲۹:پنجره ودر مکان در جهت مناسب باشد(مثلا در دعوت خورشید یک  پنجره
بسمت شرق و دیگری بسمت غرب باشد)

افزودن نظر

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • محسن
  • سید محمد

با ورود به صفحه کاربری خود می توانید از تمامی امکانات سایت استفاده نمائید

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم